Bezpłatna Publiczna Szkoła Policealna

Rejestracja online:

JEDYNA W PŁOŃSKU

Publiczna Szkoła Policealna jest pierwszą BEZPŁATNĄ szkoła policealną w Płońsku, która oferuje własną bazę dydaktyczną, nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych oraz sale wykładowe wyposażone na bardzo wysokim poziomie. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna pozwala w przystępny sposób realizować podstawę programową. Dzięki wykładowcom słuchacze mogą bardzo dobrze przygotować się do Egzaminów Państwowych opracowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Zaangażowani w działalność szkoły pracownicy administracyjni, tworzą profesjonalny, zgrany i oddany zespół. Nasza oferta edukacyjna tworzona jest na podstawie potrzeb i rankingów popularnych i poszukiwanych zawodów. Chcemy, aby każdy absolwent naszej placówki rozwijał swoje zainteresowania oraz po jej ukończeniu mógł podjąć pracę swoich marzeń. W trosce o dobro naszych słuchaczy uruchomiliśmy wiele udogodnień, takich jak:

  • dogodne godziny pracy sekretariatu
  • zapisy online
  • bezpłatne zaświadczenia do instytucji
  • legitymacje (uprawniające do zniżek)