Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej podczas rocznego cyklu kształcenia uczy się udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji. Asystent świadczy opiekę osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspiera osoby niepełnosprawne w dążeniu do samodzielności życiowej oraz motywuje do aktywności społecznej i zawodowej.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

–> Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

  • 1 lata (2 semestry)

Absolwent kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej bez trudu znajdzie pracę w:

  • Domy pomocy społecznej
  • Hospicjum
  • Zatrudnienie u osób prywatnych
  • Instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnym
  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • Warsztaty terapii zajęciowej
  • Środowiskowe domy samopomocy
NABÓR 2018/19 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: TECHNIK INFORMATYK (NOWOŚĆ), KKZ OPIEKUN MEDYCZNY (NOWOŚĆ), TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK WETERYNARII (NOWOŚĆ), OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NABÓR 2018/19 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: TECHNIK INFORMATYK (NOWOŚĆ), KKZ OPIEKUN MEDYCZNY (NOWOŚĆ), TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK WETERYNARII (NOWOŚĆ), OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NABÓR 2018/19 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: TECHNIK INFORMATYK (NOWOŚĆ), KKZ OPIEKUN MEDYCZNY (NOWOŚĆ), TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK WETERYNARII (NOWOŚĆ), OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NABÓR 2018/19 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: TECHNIK INFORMATYK (NOWOŚĆ), KKZ OPIEKUN MEDYCZNY (NOWOŚĆ), TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK WETERYNARII (NOWOŚĆ), OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI