Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna przygotowuje gabinet i stanowisko pracy dentysty do pracy oraz asystuje mu podczas wykonywanych zabiegów. Asystentka przygotowuje i przechowuje leki, materiały, narzędzia oraz konserwuje na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii.

Do zadań asystentki stomatologicznej należy również wykonywanie czynności administracyjnych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

–> Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

  • 1 rok (2 semestry)

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna bez trudu znajdzie pracę w:

  • gabinetach dentystycznych
  • przyszkolnych gabinetach stomatologicznych.
  • poradniach dentystycznych;
  • klinikach dentystycznych;
NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH…