KKZ – OPIEKUN MEDYCZNY NOWOŚĆ

KKZ Opiekun medyczny

KKZ czyli Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Opiekun medyczny

Kurs dla osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

WYMAGANE UKOŃCZENIE:

– szkoły podstawowej (system 8 klasowy)

– gimnazjum

– szkoła zawodowa

Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych w środowisku szpitalnym lub domowym.
Do zadań opiekuna medycznego należy: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

1 rok (2 semestry)

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta oraz w środowiskowych domach pomocy społecznej

NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH…