Opiekunka dziecięca

Absolwenci kierunku przygotowywani są do planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. W jego zakres obowiązków wchodzi również pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego; prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka; promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Po zakończeniu nauki na kierunku Opiekunka dziecięca absolwent jest w pełni przygotowany do opieki nad dziećmi w różnym wieku. Potrafi odpowiednio dobierać kierunki i metody działań do wieku i stopnia rozwoju dziecka.

Skrupulatnie dobrane przedmioty nauczania pozwolą na samodzielną stymulację rozwoju dziecka, poprzez zajęcia plastyczne, ruchowe i muzyczne. Absolwenci przygotowani są również do pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi.

  • 2 lata (4 semestry)

Opiekun/ka dziecięca może znaleźć pracę zarówno w licznych punktach opieki nad dziećmi (przedszkola, kluby malucha, żłobki).
Absolwent może również zwiększyć swoje kompetencje i tym samym szanse na zatrudnienie jako opiekun/ka do dzieci w prywatnych rodzinach..

NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH…