Technik BHP

Technik BHP

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przygotowuje i przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP. Sprawdza czy praca na danym stanowisku nie jest dla kogoś wzbroniona oraz dokonuje oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac Współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników – doradza w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Bada przyczyn wypadków w pracy i prowadzi rejestr dokumentów dot. wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

  • 1,5 roku (3 semestry)

Dzięki nabytym w ten sposób kwalifikacjom absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy na stanowisku pracownika ds. BHP. Osoba taka może też prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby BHP.

NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH…