Technik BHP

Technik BHP

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przygotowuje i przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP. Sprawdza czy praca na danym stanowisku nie jest dla kogoś wzbroniona oraz dokonuje oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac Współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników – doradza w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Bada przyczyn wypadków w pracy i prowadzi rejestr dokumentów dot. wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

  • 1,5 roku (3 semestry)

Dzięki nabytym w ten sposób kwalifikacjom absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy na stanowisku pracownika ds. BHP. Osoba taka może też prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby BHP.

NABÓR 2017/18 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA (NOWOŚĆ), TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NABÓR 2017/18 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA (NOWOŚĆ), TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NABÓR 2017/18 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA (NOWOŚĆ), TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NABÓR 2017/18 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA (NOWOŚĆ), TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI