Publiczna Szkoła Policealna,

jest kontynuacją Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Płońsku, która istnieje od 2012 roku. Kształcenie w szkole odbywa się w rocznym i dwuletnim cyklu kształcenia, w formie stacjonarnej i zaocznej.

Obecnie w naszej szkole słuchacze mogą kształcić się na takich kierunkach jak:

 • opiekun medyczny
 • technik masażysta
 • opiekunka dziecięca
 • terapeuta zajęciowy
 • technik usług kosmetycznych
 • technik sterylizacji medycznej
 • technik farmaceutyczny
 • technik elektororadiolog
 • opiekunka środowiskowa
 • technik BHP
 • technik administracji
 • i wiele innych…

W programie nauczania uwzględniono najważniejsze zagadnienia w zakresie opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi, wykonywania zabiegów terapeutycznych, relaksacyjnych, kosmetycznych i upiększających. Szkoła zapewnia również naukę języka migowego oraz języka obcego ukierunkowanego zawodowo. Uczy przede wszystkim praktycznego wykonywania danego zawodu czym wyróżnia absolwentów na tle innych uczniów i absolwentów szkół wyższych.

Szkoła Policealna przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę. Nauczyciele to praktycy pracujący w swoich zawodach już wiele lat – potwierdzają to dyplomy i certyfikaty, oraz niesamowite doświadczenie jakim mogę się pochwalić, dlatego nasi słuchacze mogą czerpać ogromną wiedzę i wzorce na przyszłość.

Zdobyta wiedza i kwalifikacje pozwalają absolwentom na wykonywanie pracy w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach kosmetycznych, SPA, biurach rachunkowych lub umożliwiają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej związane z danym kierunkiem.

Planowanie procesów edukacyjnych w placówce, organizowanych w przyjaznej atmosferze służy rozwojowi słuchaczy. Nauczyciele motywują uczniów do nauki, umożliwiają im indywidualny kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH… NABÓR 2020/21 SERDECZNIE ZAPRASZAMY KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH: OPIEKUN MEDYCZNY, TECHNIK MASAŻYSTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI I WIELE INNYCH…