Publiczna Szkoła Policealna,

jest kontynuacją Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Płońsku, która istnieje od 2012 roku. Kształcenie w szkole odbywa się w rocznym i dwuletnim cyklu kształcenia, w formie stacjonarnej i zaocznej.

Obecnie w naszej szkole słuchacze mogą kształcić się na takich kierunkach jak:

  • opiekun medyczny
  • technik masażysta
  • opiekunka dziecięca
  • terapeuta zajęciowy
  • technik usług kosmetycznych
  • technik rachunkowości
  • KKZ Opiekun medyczny
  • technik turystyki wiejskiej
  • technik weterynarii

W programie nauczania uwzględniono najważniejsze zagadnienia w zakresie opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi, wykonywania zabiegów terapeutycznych, relaksacyjnych, kosmetycznych i upiększających. Szkoła zapewnia również naukę języka migowego oraz języka obcego ukierunkowanego zawodowo. Uczy przede wszystkim praktycznego wykonywania danego zawodu czym wyróżnia absolwentów na tle innych uczniów i absolwentów szkół wyższych.

Szkoła Policealna przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę. Nauczyciele to praktycy pracujący w swoich zawodach już wiele lat – potwierdzają to dyplomy i certyfikaty, oraz niesamowite doświadczenie jakim mogę się pochwalić, dlatego nasi słuchacze mogą czerpać ogromną wiedzę i wzorce na przyszłość.

Zdobyta wiedza i kwalifikacje pozwalają absolwentom na wykonywanie pracy w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach kosmetycznych, SPA, biurach rachunkowych lub umożliwiają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej związane z danym kierunkiem.

Planowanie procesów edukacyjnych w placówce, organizowanych w przyjaznej atmosferze służy rozwojowi słuchaczy. Nauczyciele motywują uczniów do nauki, umożliwiają im indywidualny kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

NABÓR 2018/19 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: TECHNIK INFORMATYK (NOWOŚĆ), KKZ OPIEKUN MEDYCZNY (NOWOŚĆ), TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK WETERYNARII (NOWOŚĆ), OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NABÓR 2018/19 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: TECHNIK INFORMATYK (NOWOŚĆ), KKZ OPIEKUN MEDYCZNY (NOWOŚĆ), TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK WETERYNARII (NOWOŚĆ), OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NABÓR 2018/19 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: TECHNIK INFORMATYK (NOWOŚĆ), KKZ OPIEKUN MEDYCZNY (NOWOŚĆ), TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK WETERYNARII (NOWOŚĆ), OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NABÓR 2018/19 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: TECHNIK INFORMATYK (NOWOŚĆ), KKZ OPIEKUN MEDYCZNY (NOWOŚĆ), TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK WETERYNARII (NOWOŚĆ), OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI