Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej potrafi manualnie oraz maszynowo myć i dezynfekować narzędzia oraz przygotować roztwory preparatów myjących i dezynfekcyjnych. Potrafi obsługiwać maszyny (obsługa sterylizatorów) do mycia i dezynfekcji oraz prowadzi kontrolę procesu mycia i procesu dezynfekcji. Technik demontuje narzędzia przed myciem oraz przeprowadza montaż narządzi przed sterylizacją, uczy się pakietowania narzędzi oraz bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych. Ponadto technik sterylizacji zna obsługę sterylizatorów i potrafi prowadzić kontrolę procesu sterylizacji, oraz prowadzi dokumentację wszystkich wykonywanych czynności.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

–> Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

  • 1 lata (2 semestry)

Absolwent kierunku Technik sterylizacji medycznej bez trudu znajdzie pracę w:

  • Instytucjach świadczących usługi sterylizacji
  • Pracownie ednoskopowe
  • Bloki operacyjne
  • Gabinety stomatologiczne
  • Pracownie mikrobiologii
NABÓR 2018/19 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: TECHNIK INFORMATYK (NOWOŚĆ), KKZ OPIEKUN MEDYCZNY (NOWOŚĆ), TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK WETERYNARII (NOWOŚĆ), OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NABÓR 2018/19 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: TECHNIK INFORMATYK (NOWOŚĆ), KKZ OPIEKUN MEDYCZNY (NOWOŚĆ), TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK WETERYNARII (NOWOŚĆ), OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NABÓR 2018/19 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: TECHNIK INFORMATYK (NOWOŚĆ), KKZ OPIEKUN MEDYCZNY (NOWOŚĆ), TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK WETERYNARII (NOWOŚĆ), OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI NABÓR 2018/19 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERUNKI: TECHNIK INFORMATYK (NOWOŚĆ), KKZ OPIEKUN MEDYCZNY (NOWOŚĆ), TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (NOWOŚĆ), TECHNIK WETERYNARII (NOWOŚĆ), OPIEKUN MEDYCZNY, OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ , TECHNIK MASAŻYSTA, OPIEKUNKA DZIECIĘCA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TECHNIK BHP (NOWOŚĆ), TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI